Syncesia (Arthoniales, Euascomycetidae). Flora Neotropica (74)

More Views

Syncesia (Arthoniales, Euascomycetidae). Flora Neotropica (74)

Sku: ELAN-4122

Availability: in-stock

Availability: In stock

$20.00 NYBG Member Price$18.00